Společnost PRO ENAMO SERVIS s.r.o. je česká společnost, která byla založena v roce 2010 odborníky s dlouholetou praxí, zkušenostmi a vědomostmi ve všech oborech činností, ve kterých podnikáme.Veškeré činnosti a služby realizujeme s ohledem na specifické, technické, kvalitativní a cenové a požadavky zákazníků.

         

 

Našim cílem je nabídka komplexních služeb zákazníkovi v oblasti

energetiky a montáží  s využitím kombinace moderních

technologií, odborných schopností, profesionality

a solidnosti našich zaměstnanců.

         

Zaměřujeme se především na dodávky a montáže potrubních systémů,

ocelových konstrukcí a technologických celků včetně vyhotovení projektu

a potřebné dokumentace v náročných podmínkách energetického,

chemického a hutního průmyslu.

         

Veškeré naše činnosti a služby provadíme v souladu s platnou legislativou,

platnými normami a dle požadavků zákazníka, k čemuž byl ve společnosti zaveden

Systém managmentu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Dále je naše společnost držitelem několika oborových certifikátů a oprávnění.

 

  • Komplexní řešení   

Bez-nazvu_9

  

PolCile-kvality-2019